LAATUA JA VASTUULLISUUTTA
TILALTA HAARUKKAAN

Avainluvut 2017

LIIKEVAIHTO
MEUR

LIIKEVOITTO
MEUR

LIIKEVOITTO-
%

1 808,1 -17,6 (vertailukelpoinen) -1,0 (vertailukelpoinen)

LIIKEVAIHTO
MEUR

1 808,1

LIIKEVOITTO
MEUR

-17,6 (vertailukelpoinen)

LIIKEVOITTO-
%

-1,0 (vertailukelpoinen)

LUPAUS POHJOISMAISESTA PUHTAUDESTA

TULOKSIA 2017

SIJOITETUN
PÄÄOMAN
TUOTTO

NETTO-VELKAANTUMIS-
ASTE

OSINKO/
OSAKE

-6,3 % 59,3 % 0,09 euroa

SIJoitetun
PÄÄOMAN
TUOTTO

-6,3 %

NETTO-
VELKAANTUMISASTE

59,3 %

OSINKO/OSAKE

0,09 euroa

 

PALVELEMME MAAILMAN VAATIVINTA HAARUKKAA

VASTUULLISUUS NUMEROINA

KASVIHUONE-
KAASUPÄÄSTÖT
2014–2017

Kaatopaikkajäte
5 VUODESSA

-46 % -98 %

KASVIHUONE-
KAASUPÄÄSTÖT
2014–2017

-46 %

Kaatopaikkajäte
5 VUODESSA

-98 %