Avainluvut

LIIKEVAIHTO

1 808,1

MEUR

LIIKEVOITTO

-17,6

MEUR

(Vertailukelpoinen)

LIIKEVOITTO-
PROSENTTI

-1,0

%

(Vertailukelpoinen)

MARKKINA-
ASEMA

#1–2

KOTIMARKKINOILLA

HENKILÖSTÖ

7 292

KESKIMÄÄRIN

Avainluvut
2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 1 808,1 1 872,9
Liikevoitto, milj. euroa -40,3 9,7
% liikevaihdosta -2,2 0,5
Voitto ennen veroja,milj. euroa -49,2 0,9
% liikevaihdosta -2,7 0,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -6,3 2,1
Omavaraisuusaste, % 36,9 47,9
Nettovelkaantumisaste, % 59,3 33,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 125,5 97,6
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg

1) Vertailukelpoinen