Toimintaympäristö

Maailmanlaajuiset trendit vaikuttavat HKScanin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Suoraan ja välillisesti HKScanin ja sen asiakkaiden liiketoimintaan vaikuttavia trendejä ovat esimerkiksi kuluttajiin ja talouteen liittyvät trendit. Trendien seuraaminen ja tulkitseminen sekä niihin pohjautuvat innovaatiot ja tutkimus- ja tuotekehitys ylläpitävät kilpailuetuamme. Pidämme yhteyttä kuluttajiin ja panostamme näkemykselliseen tietoon ymmärtääksemme tämän päivän ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä. Tiivis yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa auttaa meitä ennakoimaan esimerkiksi kuluttajien, elintarvikkeiden vähittäiskaupan, ruokateollisuuden ja food service -sektorin kehitystä, ja ohjaa kehittämään kaupallisesti menestyviä tuotevalikoimia.

LIHANKULUTUKSEEN LIITTYVÄT TRENDIT

Lihankulutus on pysynyt ennallaan HKScanin kotimarkkinoilla. Yli 90 prosenttia väestöstä kotimarkkinoillamme kertoo syövänsä lihaa. Maailmanlaajuisesti mitattuna lihankulutus jatkaa kasvuaan. On arvoitu, että kasvu jatkuu vielä ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan. Euroopassa lihankulutus kasvaa muutaman prosentin vuodessa. Kasvu tulee ensisijaisesti broilerinlihasta.

KULUTTAJATRENDIT

Ruoka on noussut aiempaa keskeisemmäksi osaksi elämää ja näkyväksi osaksi kuluttajien identiteettiä. Ruuasta keskustellaan paljon niin mediassa kuin sosiaalisissa verkostoissa. Terveyden, ravitsemuksen ja ruuan välinen yhteys on hyvä esimerkki näkyvästi mediassa esillä olevasta teemasta. Myös lihantuotannon ympäristövaikutukset kiinnostavat kuluttajia. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kuluttajatrendeistä, jotka vaikuttavat HKScanin ja myös muun elintarviketeollisuuden liiketoimintaan.

Käsitys ateriasta muuttuu – välipalakulttuurin nousu

Yhä useampi ateria – etenkin arkisin – muuttuu niin sanotuksi miniateriaksi: aterian korvikkeeksi tai välipalaksi. Tämä kehitys liittyy uuteen urbaaniin elämäntapaamme, jossa niin työmatkat kuin harrastukset vievät paljon aikaa. Välipalakulttuuri linkittyy myös kotitalouksien pieneen kokoon. Pohjoismaissa yhden aikuisen taloudet ovat edelleen yleistymässä. Kuluttajat haluavat yhä enemmän vaihtoehtoja, pienempiä pakkauksia ja laadukkaita tuotteita. Myös kodin ulkopuolisen syömisen trendi on tullut jäädäkseen.

Ruoka rakentaa identiteettiä

Nykykuluttajat kaipaavat uusia elämyksiä – sekä aitoja paikallisia tuotteita että uusia ja inspiroivia kansainvälisiä makuja. Ruokaan ja ruuanlaittoon liittyy myös vahvasti yhteisöllisyyden kokemus. Kiireettöminä hetkinä ruuanlaitto- ja ateriahetkiin kokoonnutaan yhteen läheisten kanssa. Ruoka ja ruuanlaitto ovat yhä useammalle harrastus, elämyksiä jaetaan usein myös sosiaalisessa mediassa. Monet viikonloppuisin ruuanlaittoon panostavat kuluttajat hakevat arjen kiireeseensä helppoutta. Ruuan laadusta tai vastuullisuudesta ei kuitenkaan haluta tinkiä. Pienten paikallisten tuottajien sekä erikoistuneiden niche-toimijoiden määrä lisääntyy ja niiden aseman arvioidaan vahvistuvan.

Omaa hyvinvointia ja suoritusta mitataan

Tämän päivän kuluttajaa kiinnostavat itsestään huolehtiminen ja hyvinvointi. Hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten liikuntasuorituksen kestoa, sykettä, unta ja palautumista mitataan entistä useammin. Monet terveystietoiset kuluttajat hakevat terveellisiä proteiinin lähteitä, haluavat vähentää suolan käyttöä ja suosivat lisäaineettomia tuotteita (clean label range). Myös rasvan ja sokerin käyttöä pyritään vähentämään. Vegaanisten tuotteiden sekä luomutuotteiden valikoimat ovat kasvaneet.

 

Vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa

Kuluttajat edellyttävät vastuullisuutta sekä tuotteilta että niiden valmistajilta. Kaikkien ketjun toimijoiden odotetaan noudattavan vastuullisia toimintaperiaatteita. Tuottajien, teollisuuden, kaupan ja HoReCa-alan toimijoiden sekä julkishallinnon tulee huomioida toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Myös koko hankintaketjun sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus, tuotteiden jäljitettävyys sekä eläinten hyvinvointi ovat tärkeitä kuluttajille.

Pakkausten tulee suojata, viestiä ja olla ekologisesti kestäviä

Uuden sukupolven älykkäät ja aktiiviset pakkaukset yleistyvät. Uusien pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen avulla voidaan pidentää tuotteiden käyttöikää ja vähentää samalla ruokahävikkiä. Kuluttajat odottavat pakkausten olevan mahdollisimman ympäristötehokkaita. Materiaalien käytön optimointi ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetut pakkaukset ovat yleistyneet. Pakkausmerkinnät ovat entistä tärkeämpiä; kuluttajat toivovat selkeitä, informatiivisia merkintöjä. Myös tuotteen elinkaaresta halutaan saada mahdollisimman paljon tietoa. Yhden hengen talouksien kasvun myötä pienten pakkauskokojen merkitys korostuu.

ASIAKASTRENDIT

Kauppa on murroksessa. Kaupan ja ravintoloiden raja hälvenee, mikä muuttaa ostokäyttäytymistä. Kiihtyvä kaupungistuminen on positiivinen indikaattori kivijalkakaupoille, etenkin jos ne onnistuvat räätälöimään asiakaskunnalleen sopivat palvelut ja valikoiman.

Kansainvälinen kilpailu ja digitalisoituminen haastavat perinteisiä, maakohtaisia vähittäiskauppaketjuja ja lisäävät hintakilpailua. Kaupan omat merkit ovat kasvattaneet osuuttaan ja vahvistaneet asemaansa myös tuoreen lihan osalta. Samalla kun sähköisten palvelujen lisääntyminen on uhka perinteiselle kivijalkakaupalle, tarjoaa verkko myös paljon mahdollisuuksia. Digitalisoituminen avaa kaupalle uusia tilaisuuksia kuluttajien kohtaamiseen, palvelemiseen ja vuorovaikutukseen. Ruuan laadusta, terveellisyydestä, alkuperästä ja vastuullisuudesta voidaan viestiä entistä nopeammin ja avoimemmin.

Elintarvikkeiden osalta verkkokauppa on HKScanin kotimarkkinoilla edelleen suhteellisen pienimuotoista. Elintarviketeollisuuden on kuitenkin löydettävä uusia tapoja työskennellä lähempänä avainasiakkaitaan, lisätä innovaatioita ja brändiensä näkyvyyttä sekä hakea kasvua kaupan omien merkkien rinnalla. Yksi vähittäiskaupan tärkeistä kilpailutekijöistä on sen tuoretuoteosastojen tarjoama laatu ja valikoima.

Lämmitettävät ruuat (ready to heat) kasvattavat suosiotaan suurkeittiöasiakkaiden keskuudessa. Myös valmiiksi kypsytetyt sous vide- ja hitaasti kypsytetyt slow cooked –tuotteet ovat kysyttyjä. Food service -toimialan trendit vastaavat pitkälti vähittäiskaupan kehitystä: mukaan otettavat (on the go) ruuat ovat entistä suositumpia, ja paikallista, pellolta pöytään jäljitettävää lihaa suositaan.