HKScan SIJOITUKSENA

HKScan on johtava pohjoismainen ruokatalo, jolla on vahvat pohjoismaiset perinteet ja yli sadan vuoden kokemus korkealaatuisten ja vastuullisesti tuotettujen lihatuotteiden myynnistä, markkinoinnista ja valmistamisesta. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian, ja viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300. Yhtiö on myynnillä mitattuna toimialansa johtava Itämeren alueella. HKScan on ollut listattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1997 lähtien.

HKScanin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKScanista sijoituksena. HKScanin tavoitteena on varmistaa että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKScan noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Listaus: Nasdaq Helsinki

Kaupankäyntikoodi: HKSAV

ISIN-koodi: FI0009006308

Sektori: Food & Beverage

Osakkeet: 49 626 522 (A-osaketta, listattu) 5 400 000
(K-osaketta, listaamaton)

Listalleottopäivämäärä: 6.2.1997

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

  • Liikevoitto: yli 4 prosenttia liikevaihdosta
  • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
  • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta