10. Lyhytaikaiset saamiset
2017 2016
Myyntisaamiset - -
Lyhytaikaiset muut saamiset (muilta) 7 5
Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta) 2 775 605
Yhteensä 2 782 610
SAAMISET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA YRITYKSILTÄ
Konsernimyyntisaamiset 568 403
Konsernilainasaamiset 8 011 9 521
Muut saamiset 76 205
Konserniavustussaamiset - 27 000
Yhteensä 8 655 37 129
SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ
Omistusyhteysyrityslainasaamiset 150 150
Muut saamiset 1 -
Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä 151 150
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 588 37 889
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Jaksotetut rahoituserät 97 117
Jaksotut korkosaamiset 2 049 -
Jaksotetut henkilöstökulut 29 13
Muut siirtosaamiset 600 475
Yhteensä 2 775 605