11. Oma pääoma
Oma pääoma 2017 Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Käyvän
arvon
rahasto
SVOP Muut
rahastot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1. 66 820 73 420 -38 -6 786 143 203 4 805 164 186 445 609
Lisäys - - - - - 13 - 13
Vähennys - - - 1 880 - - - 1 880
Osingonjako - - - - - - -8 643 -8 643
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - -63 721 -63 721
Oma pääoma 31.12. 66 820 73 420 -38 -4 906 143 203 4 818 91 822 375 138
Oma pääoma 2016 Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Käyvän
arvon
rahasto
SVOP Muut
rahastot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 792 143 153 429 684
Lisäys - - - -6 786 127 13 - -6 646
Vähennys - - - 1 538 - - - 1 538
Osingonjako - - - - - - -7 562 -7 562
Suorat kirjaukset voittovaroihin - - - - - - -49 -49
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - 28 644 28 644
Oma pääoma 31.12. 66 820 73 420 -38 -6 786 143 203 4 805 164 186 445 609
Jakokelpoinen oma pääoma 2017 2016
Käyttörahasto 540 527
Omat osakkeet -38 -38
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 143 203 143 203
Edellisten tilikausien voitto 155 541 135 540
Tilikauden voitto/tappio -63 721 28 644
Jakokelpoinen oma pääoma 235 525 307 876