12. Tilinpäätössiirtojen kertymä
2017 2016
Poistoero 84 200
Tilinpäätössiirrot yhteensä 84 246
Poistoerosta kirjaamaton laskennallinen verovelka on 17 teur.