13. Pakolliset varaukset
2017 2016
Eläkevaraukset 2 780 2 771
Pakolliset varaukset yhteensä 2 780 2 771