14. Pitkäaikainen vieras pääoma
2017 2016
Laskennallinen verovelka - -
Joukkovelkakirjalaina 168 495 100 000
Lainat rahoituslaitoksilta 78 079 23 560
Muut velat 6 628 1 720
Yhteensä 253 202 125 280
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 253 202 125 280
Korollinen
Velat muille 248 639 125 155
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 248 639 125 155
Koroton
Velat muille 4 563 125
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 4 563 125
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 253 202 125 280