16. Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset 2017 2016
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA
Rahalaitoslainat - -
Yhteensä 0 0
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset - -
Yhteensä 0 0
TYTÄR- JA MUIDEN KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset 19 364 20 163
Yhteensä 19 364 20 163
OMISTUSYHTEYSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset - 489
Yhteensä 0 489
MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset 1 895 1 703
Yhteensä 1 895 1 703
MUUT OMAT VASTUUT
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 276 215
1–5 vuoden sisällä erääntyvät 347 209
Yhteensä 623 424
MUUT VUOKRAVASTUUT
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 871 871
1–5 vuoden sisällä erääntyvät 3 482 3 482
Yli viiden vuoden sisällä erääntyvät 3 482 4 353
Yhteensä 7 835 8 706
Muut vastuut 4 4
Muut omat vastuut yhteensä 8 462 9 134