9. Pitkäaikaiset saamiset
2017 2016
Pitkäaikaiset lainasaamiset 817 834
Laskennalliset verosaamiset 10 485 7 147
Muut saamiset 72 347
Siirtosaamiset 245 150
Yhteensä 11 619 8 478
SAAMISET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA YRITYKSILTÄ
Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset 251 868 279 096
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 251 868 279 096
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 263 487 287 574