Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(euroa)
Liite 2017 2016
Liikevaihto - -
Liiketoiminnan muut tuotot 1. 17 875 688,79 15 588 679,33
Materiaalit ja palvelut - -
Henkilöstökulut 2. -13 691 603,28 -12 375 388,66
Poistot ja arvonalentumiset 3. -879 204,09 -440 787,30
Liiketoiminnan muut kulut 4. -23 015 103,16 -17 866 571,89
Liikevoitto -19 710 221,74 -15 094 068,52
Rahoitustuotot ja -kulut 5. -47 903 359,48 19 878 367,40
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -67 613 581,22 4 784 298,88
Tilinpäätössiirrot 6. 115 830,00 27 043 868,00
Tuloverot 7. 3 776 562,85 -3 184 475,97
Tilikauden voitto/tappio -63 721 188,37 28 643 690,91