Tunnusluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, Meur 1 808,1 1 872,9 1 917,1 1 988,7 2 113,2
Liikevoitto/-tappio, Meur -40,3 9,7 9,6 55,5 11,7
% liikevaihdosta -2,2 0,5 0,5 2,8 0,6
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, Meur -17,6 13,2 21,5 12,4 11,2
% liikevaihdosta -1,0 0,7 1,1 0,6 0,5
Voitto/tappio ennen veroja, Meur -49,2 0,9 2,2 51,2 6,7
% liikevaihdosta -2,7 0,0 0,1 2,6 0,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % -11,2 -0,9 0,4 13,4 2,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja , % -6,3 2,1 2,3 9,7 4,0
Omavaraisuusaste, % 36,9 47,9 50,9 51,5 37,1
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) , % 59,3 33,5 33,8 31,8 82,0
Bruttoinvestoinnit, Meur 125,5 97,6 49,6 48,7 42,2
% liikevaihdosta 6,9 5,2 2,6 2,4 2,0
Tutkimus- ja kehitysmenot, Meur 6,5 6,6 5,1 3,7 3,2
% liikevaihdosta 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
Henkilöstö keskimäärin 7 292 7 319 7 437 7 662 7 774
Osakekohtaiset tunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,84 -0,10 0,01 1,05 0,16
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,84 -0,10 0,01 1,05 0,16
Oma pääoma/osake, eur 6,23 7,31 7,63 8,09 7,41
Osakekohtainen osinko, eur 0,09* 0,16 0,14 0,49 0,10
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, % -10,7* -160,4 2 378,9 46,7 62,1
Osinko laimennetusta tuloksesta, % -10,7* -160,4 2 378,9 46,7 62,1
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,9* 5,0 3,7 15,0 2,7
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)
laimentamaton -3,7 -32,0 647,4 3,1 23,3
laimennettu -3,7 -32,0 647,4 3,1 23,3
Alin osakekurssi, eur 2,96 2,89 3,24 3,12 3,29
Ylin osakekurssi, eur 3,60 3,89 6,26 4,49 4,28
Keskikurssi, eur 3,24 3,19 5,07 3,74 3,70
Vuoden päätöskurssi, eur 3,13 3,19 3,81 3,27 3,76
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, Meur 169,1 172,3 205,6 202,9 195,9
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1 000 kpl 10 426 13 313 17 321 13 990 7 670
% keskimääräisestä lukumäärästä 19,3 24,7 32,1 25,9 14,2
Ulkona olevien osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1 000 kpl
keskimäärin tilikaudella 54 018 54 006 53 973 53 973 53 973
tilikauden lopussa 54 018 54 018 53 973 53 973 53 973
täysin laimennettu 54 018 54 018 53 973 53 973 53 973
* Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.