13. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
2017 2016
Hankintameno 1.1. 22,2 23,3
Muuntoerot -0,1 -0,2
Vähennykset (yritysjärjestelyt) -0,7 -
Hankintameno 31.12. 21,3 23,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 1,7 -0,1
Osingot osakkuus- ja yhteisyrityksistä -0,5 -0,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 22,5 22,2
Vaikutus konsernin tulokseen:
Osakkuusyritykset 0,3 -0,6
Yhteisyritykset 1,4 0,5
Yhteensä 1,7 -0,1
Kirjanpitoarvot konsernin taseessa:
Osakkuusyritykset 11,7 12,2
Yhteisyritykset 10,8 9,9
Yhteensä 22,5 22,2
Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt osakkuus- ja yhteisyritykset on lueteltu liitetiedossa 27. Konsernilla ei ole yksittäisiä merkittäviä osakkuus- tai yhteisyrityksiä. Konserni harjoittaa osakkuus- ja yhteisyritysten kautta liiketoimintaa mm. harjoittamalla teurastusta, leikkuuta, lihan jatkojalostusta ja käyttämällä vuokraus-, jätteiden hävittämis-, tutkimus- ja neuvontapalveluita.
Konsernin osuuteen osakkuus- ja yhteisyrityksissä ei liity ehdollisia velkoja.