15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verosaamisten erittely
1.1.2017 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
31.12.2017
Eläke-etuudet 4,7 -0,1 0,3 0,9 5,7
Muut jaksotuserot 3,2 -0,0 4,7 -0,0 7,8
Vahvistetut tappiot 12,9 -0,0 4,6 - 17,6
Suojauslaskennasta syntyvät 3,1 -0,0 -0,2 -0,8 2,0
Yhteensä 23,8 -0,1 9,4 0,1 33,2
Laskennallisten verovelkojen erittely
1.1.2017 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
31.12.2017
Poistoerot 2,1 -0,0 0,3 - 2,4
Muut jaksotuserot 0,8 -0,0 1,0 - 1,7
Konsolidoinnista syntyvät 14,2 -0,4 -0,5 - 13,3
Suojauslaskennasta syntyvät 0,0 - - - 0,0
Yhteensä 17,0 -0,4 0,8 - 17,4
Laskennallisten verosaamisten erittely
1.1.2016 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
31.12.2016
Eläke-etuudet 3,6 -0,1 -0,0 1,2 4,7
Muut jaksotuserot 2,4 -0,0 0,8 -0,0 3,2
Vahvistetut tappiot 19,6 -0,0 -6,2 -0,4 12,9
Suojauslaskennasta syntyvät 4,1 -0,0 -0,4 -0,6 3,1
Yhteensä 29,7 -0,2 -5,8 0,2 23,8
Laskennallisten verovelkojen erittely
1.1.2016 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
31.12.2016
Poistoerot 4,3 -0,0 -2,2 -0,0 2,1
Muut jaksotuserot 0,8 -0,0 -0,0 - 0,8
Konsolidoinnista syntyvät 14,8 -0,5 -0,1 - 14,2
Suojauslaskennasta syntyvät 0,3 - -0,3 - 0,0
Yhteensä 20,2 -0,5 -2,7 -0,0 17,0
Laskennallinen verosaaminen vahvistetuista tappioista tulee konsernin Suomen toiminnoista. Tämän laskennallisen verosaamisen käyttö perustuu samoihin oletuksiin, joita käytetään arvonalentumistestauksessa liitetiedossa 11.
Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomista voittovaroista, 25,4 (23,5) miljoonaa euroa, ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varoilla on turvattu ulkomaisten yritysten omat investointitarpeet.
Konsernilla oli 31.12.2017 38,0 (29,8) miljoonaa euroa tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista.