16. Vaihto-omaisuus
2017 2016
Aineet ja tarvikkeet 62,9 61,5
Keskeneräiset tuotteet 4,3 4,7
Valmiit tuotteet 36,8 42,0
Muu vaihto-omaisuus 0,3 0,3
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,7 0,9
Biologiset hyödykkeet 6,8 6,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 111,8 116,1
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon hierarkia on 2. Vuoden aikana ei ollut tasojen välisiä siirtoja. Elävien eläimien käypä arvo johdetaan listatuista markkinahinnoista teurastetuille eläimille käyttäen historiallista saantoa.