25. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Konserni on vuokrannut useat käyttämänsä toimitilat. Vuokrasopimukset on yleensä tehty toistaiseksi voimassa oleviksi, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimuksiin sisältyy yleensä indeksiehto. Lisäksi muut vuokravastuut sisältävät erilaisia laitteita ja koneita, joiden vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kolmesta viiteen vuotta.
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Muut vuokravastuut 2017 2016
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 6,4 6,5
1–5 vuoden sisällä erääntyvät 17,0 14,5
Yli 5 vuoden sisällä erääntyvät 9,0 10,7
Muut vuokravastuut yhteensä 32,4 31,7
Vuokrasaamiset muista peruuttamattomista vuokrasopimuksista
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät - 0,0
1–5 vuoden sisällä erääntyvät - 0,0
Yli 5 vuoden sisällä erääntyvät - 0,0
Vuokrasaamiset yhteensä 0,0 0,0