26. Ehdolliset velat ja varat sekä hankintasitoumukset
Vakuudet ja vastuusitoumukset 2017 2016
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä - -
Omasta velasta
Annetut kiinteistökiinnitykset - -
Annetut pantit - -
Muiden puolesta
Takaukset 8,5 8,8
Muut sitoumukset 8,7 7,4
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 3,3 3,5
1–5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 4,0 4,0
Yli 5 vuoden päästä erääntyvät leasingvastuut 0,2 0,0
Yhteensä 24,7 23,7