27. Lähipiiriliiketoimet
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tämän taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös konsernin emoyhtiön emoyhteisön (LSO Osuuskunta) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, konsernin hallituksen jäsenet, konsernin toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja heidän läheiset perheenjäsenensä sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Konserni pyrkii liiketoimia tehdessään asettamaan kaikki osapuolet tasavertaiseen asemaan.
HKScan Oyj:n pääomistaja LSO Osuuskunta on noin 1 200 suomalaisen lihantuottajan yhteisö. Osuuskunnan tehtävänä on tukea jäsentensä lihantuotantoa ja markkinointia käyttämällä omistajavaltaa HKScanissa. LSO Osuuskunnalla ei ole nykyään varsinaista liiketoimintaa, vaan sen tulot muodostuvat HKScanin maksamista osingoista ja vähäisessä määrin muista sijoituksista ja vuokrista. HKScan-konserni toimii puhtaasti markkinahintaperiaatteilla hankkiessaan liharaaka-aineensa.
Konserni on maksanut LSO:lle tonttivuokraa 1,2 (1,2) miljoonaa euroa. Konsernin hallituksessa ja sen emoyhteisön LSO Osuuskunnan hallintoneuvostossa ja hallituksessa olevien henkilöiden eläinmyynnit konsernille olivat 9,5 (13,8) miljoonaa euroa. Kyseisten henkilöiden eläinostot konsernilta olivat 3,5 (4,3) miljoonaa euroa.
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 4. Lisäksi konsernin hallituksen ja johdon palkkioista löytyy lisätietoja konsernin verkkosivuilla julkaistavasta vuoden 2017 palkka- ja palkkioselvityksestä.
Muuten lähipiirihenkilöt eivät ole olennaisessa liikesuhteessa yhtiöön.
Tytäryhtiöosakkeet Määrä/kpl Omistus-
osuus, %
Konsernin emoyhtiön omistamat
HKScan Finland Oy, Suomi 1 000 100,00
HKScan Sweden AB, Ruotsi 500 000 100,00
HKScan Denmark A/S, Tanska 102 002 100,00
AS HKScan Estonia, Viro 37 721 700 100,00
UAB HKScan Lietuva, Liettua 2 000 100,00
AS HKScan Latvia, Latvia 155 920 99,52
HKScan UK Ltd, Iso-Britannia 999 100,00
HKScan Asia Limited, Hongkong 10 000 100,00
OOO HKScan, Venäjä 1 100,00
HKScan Finland Oy:n omistamat
Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Suomi 49 49,00*
Lihatukku Harri Tamminen Oy, Suomi 49 49,00*
Paimion Teurastamo Oy, Suomi 50 100,00
AS HKScan Estonian omistamat
Rakvere Farmid AS, Viro 6 984 100,00
HKScan Sweden AB:n omistamat
HKScan Real Estate AB, Ruotsi 80 000 100,00
Nordic Genetics AB, Ruotsi** 1 000 100,00
HKScan International AB, Ruotsi** 10 100,00
HKScan Poland Sp.zo.o, Puola 5 000 100,00
Samfod S.A., Belgia** 24 999 100,00
HKScan Real Estate AB:n omistamat
HKScan Real Estate Halmstad AB, Ruotsi 3 900 100,00
HKScan Denmark A/S:n omistamat
Kreatina A/S, Tanska** 30 000 100,00
* Määräysvalta perustuu osakassopimukseen / hallituksen valintaan.
** Lepäävä
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Määrä/kpl Omistus-
osuus, %
HKScan Finland Oy:n omistamat
Länsi-Kalkkuna Oy, Suomi* 250 50,00
Pakastamo Oy, Suomi 660 50,00
Honkajoki Oy, Suomi* 900 50,00
Finnpig Oy, Suomi 40 50,00
Oy LHP Bio-Carbon LTD, Suomi 32 24,24
DanHatch Finland Oy, Suomi 250 20,00
HKScan Sweden AB:n omistamat
Industrislakt Syd AB, Ruotsi 50 000 50,00
Siljans Chark AB, Ruotsi 3 680 39,30
AB Tillväxt for svensk animalieproduktion, Ruotsi 135 500 50,00
Svenska Köttforetagen Holding AB, Ruotsi 48 000 24,00
HKScan Denmark A/S:n omistamat
Tican-Rose GmbH, Saksa 1 50,00
HRP Kyllingefarme I/S, Tanska** 752 50,00
Farmfood A/S, Tanska 10 000 33,30
* Yhteisyritys
** Lepäävä
Konserni harjoittaa osakkuusyritysten kautta liiketoimintaa mm. harjoittamalla teurastusta, leikkuuta, lihan jatkojalostusta ja käyttämällä vuokraus-, jätteiden hävittämis-, tutkimus- ja neuvontapalveluita. Kaikki kaupalliset sopimukset neuvotellaan markkinaehtoisesti.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
2017 2016
Myynnit osakkuusyrityksille 17,7 46,9
Eläinmyynnit lähipiirille 3,5 4,3
Ostot osakkuusyrityksiltä 33,0 39,2
Eläinostot lähipiiriltä 9,5 13,8
Avoimet saldot 31.12. 2017 2016
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyrityksiltä 2,3 2,3
Ostovelat ja muut velat osakkuusyrityksille 5,8 5,5