2. Liiketoiminnan muut tuotot
2017 2016
Vuokratuotot 1,3 1,3
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 0,5 1,0
Valuuttajohdannaisten kurssivoitot 1,4 1,4
Vakuutuskorvaus 0,0 0,1
Julkiset avustukset 0,0 1,0
Liiketoiminnan muut tuotot 5,2 6,7
Liiketoiminnan muut tuotot 8,5 11,4