3. Materiaalit ja palvelut
2017 2016
Ostot tilikauden aikana -1 114,8 -1 148,2
Varastojen lisäys tai vähennys -3,2 -4,2
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0
Aineet, tavarat, tarvikkeet -1 118,0 -1 152,4
Ulkopuoliset palvelut -153,3 -153,2
Materiaalit ja palvelut -1 271,3 -1 305,7