5. Poistot ja arvonalentumiset
2017 2016
Suunnitelman mukaiset poistot -55,2 -54,6
Arvonalentumiset -14,3 -0,4
Yhteensä -69,5 -55,0
0,7 miljoonan euron arvonalentuminen on kirjattu Suomessa liittyen Mellilän tuotantolaitoksen sulkemiseen.
3,4 miljoonan euron arvonalentuminen on kirjattu Suomessa liittyen Euran tuotantolaitoksen sulkemiseen.
10,1 miljoonan euron arvonalentuminen on kirjattu Tanskassa, jotta omaisuuserien kirja-arvo vastaa arvioitua tulosta tulevaisuudessa.