6. Liiketoiminnan muut kulut
2017 2016
Vuokrat -13,9 -13,2
Luovutustappiot pysyvistä vastaavista -0,1 -0,2
Tutkimus- ja kehitysmenot -6,5 -6,6
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -8,9 -11,7
Energia -37,7 -35,4
Kunnossapito -39,4 -38,1
Mainos-, markkinointi- ja edustuskulut -20,6 -23,2
Palvelu-, tietohallinto- ja konttorikulut -29,0 -25,5
Valuuttajohdannaisten kurssitappiot -0,7 -1,1
Muut kulut -31,0 -32,6
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -187,7 -187,5
Tilintarkastuspalkkiot
Konsernin tilintarkastuspalkkiot sen riippumattomille tilintarkastajille esitetään alla olevassa taulukossa. Varsinaisen tilintarkastuksen tilintarkastusmenot liittyvät vuositilinpäätösten tarkastukseen ja niihin läheisesti liittyviin lainsäädännöllisiin toimintoihin. Tilintarkastuksen muita palkkioita ovat mm. verokonsultointi ja yritysjärjestelyissä avustaminen.
2017 2016
Tilintarkastuspalkkiot -0,5 -0,6
Veroneuvonta -0,0 -0,0
Muut palkkiot -0,8 -0,4
Tilintarkastusmenot yhteensä -1,3 -1,0
PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista HKScan-konsernin yhtiöille yhteensä 17 tuhatta euroa tilikauden 2017 aikana. Palvelut sisälsivät varmennusta 6 tuhatta euroa, veroneuvontaa 5 tuhatta euroa sekä muita palveluita 6 tuhatta euroa.