7. Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 2017 2016
Osinkotuotot 0,1 0,4
Korkotuotot
Korkotuotot lainoista ja saamisista 1,8 1,9
Korkotuotot korkojohdannaisista - -
Muut rahoitustuotot 0,0 0,1
Yhteensä 2,0 2,3
Rahoituskulut
Korkokulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista -6,4 -5,9
Korkokulut korkojohdannaisista -3,4 -3,9
Muut rahoituskulut
Tehoton osuus, korkoriskin suojaus -0,5 0,0
Lainasaamisten arvonalentuminen - -
Muut rahoituskulut -1,8 -1,2
Kurssierot lainoista ja saamisista -0,3 -1,4
Kurssierot johdannaisinstrumenteista -0,1 1,3
Yhteensä -12,6 -11,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -10,6 -8,7