9. Osakekohtainen tulos
2017 2016
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto -45,5 -5,4
Yhteensä -45,5 -5,4
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (1 000 kpl) 54 018 54 006
Laimennusvaikutuksella oikaistut ulkona olevat osakkeet, painotettu keskiarvo 54 018 54 006
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) -0,84 -0,10
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos (euroa/osake) -0,84 -0,10