Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
(milj. euroa)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Arvon-
muutos
rahasto
Sijoitettu
vapaa
oma
pääoma
(SVOP)
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Voitto-
varat
Emo-
yhtiön
osakkeen-
omistajien
osuus
yhteensä
Määräys-
vallat-
tomien
omistajien
osuus
Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 66,8 72,9 -9,9 143,5 10,3 -5,3 -0,0 116,5 394,8 14,9 409,7
Tilikauden tulos - - - - - - - -45,5 -45,5 3,0 -42,4
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot - - - - - -2,7 - - -2,7 - -2,7
Rahavirran suojaus - - 3,1 - - - - - 3,1 - 3,1
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - - - - -3,1 -3,1 - -3,1
Tilikauden laaja tulos - - 3,1 - - -2,7 - -48,6 -48,1 3,0 -45,1
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - -0,1 -0,0 - -0,0
Liiketoimet määräys-vallattomien omistajien kanssa - - - - - - - -1,3 -1,3 -3,2 -4,5
Osingonjako - - - - - - - -8,6 -8,6 -0,4 -9,0
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 66,8 72,9 -6,8 143,5 10,3 -7,9 -0,0 57,9 336,6 14,4 351,0
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 -0,0 134,7 412,0 13,8 425,8
Tilikauden tulos - - - - - - - -5,4 -5,4 1,8 -3,6
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot - - - - - -4,1 - - -4,1 - -4,1
Rahavirran suojaus - - 2,5 - - - - - 2,5 - 2,5
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - - - - -2,9 -2,9 - -2,9
Tilikauden laaja tulos - - 2,5 - - -4,1 - -8,3 -9,8 1,8 -8,0
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,1 0,1 - 0,1
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 2,5 - -2,5 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -7,6 -7,6 -0,7 -8,2
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 66,8 72,9 -9,9 143,5 10,3 -5,3 -0,0 116,5 394,8 14,9 409,7
Liitetiedot 1–28 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.