TOIMINTAKERTOMUKSEN ja Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla, helmikuun 6. päivänä 2018

 

Mikko Nikula 
Hallituksen puheenjohtaja

Marko Onnela
Hallituksen varapuheenjohtaja
Pirjo Väliaho
Hallituksen jäsen
     

Per Olof Nyman 
Hallituksen jäsen

Riitta Palomäki 
Hallituksen jäsen
Tuomas Salusjärvi
Hallituksen jäsen
     

Jari Latvanen
Toimitusjohtaja