Broilerinlihan tuotanto

HKScanin broileritilat sijaitsevat Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Kaikki yhtiön siipikarjatuotanto on sopimustuotantoa, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa tai omaa toimintaa Virossa. HKScan tarjoaa sopimustiloille neuvontaa ja koulutusta. Suomessa ja Virossa tarjoomaan kuuluvat myös eläinten terveydenhuoltopalvelut. Suomessa siipikarjanliha ja siitä valmistetut tuotteet tunnistaa Kariniemen® -tuotemerkistä. Ruotsissa brändi on Karinäs®, Tanskassa Rose® ja Virossa Tallegg®. Vuonna 2017 HKScanin yksiköissä teurastettiin 93 miljoonaa broileria. 

Eläinten kasvatuskäytännöt

Kaikissa maissa tavanomaisessa broilerintuotannossa käytössä oleva jaloste on Aviagen Ross 308. Linnun isovanhempaispolvi elää Ruotsissa. Tanskassa luomutuotannossa käytetään hidaskasvuista CYJA57 (Hubbard) -rotua. 

Broilerit kasvatetaan sisätiloissa erillisissä kanaloissa, joissa kiinteän lattian peittää puhdas pehku, yleisimmin turve. Kasvattajat seuraavat olosuhteita huolellisesti sekä aistinvaraisesti että mittareista, ja broilereiden vointi tarkastetaan vähintään kahdesti päivässä. Rehuun lisätään tilalla kokojyväviljaa, joka toimii broilerille virikkeena ja kehittää sen ruuansulatuskanavaa. Kasvatustiheys on maksimissaan Suomessa 42 kg/m² ja Virossa sekä Tanskassa 39 kg/m². Kasvatus toteutetaan ”kaikki sisään – kaikki ulos” -menetelmällä. Kasvatuseriä ei harvenneta* Suomessa tai Virossa, vaan koko erä lintuja noudetaan tilalta ryhmänä. Tanskassa harvennusta voi tapahtua satunnaisesti. Kasvatuserien välissä pehku poistetaan, tuotantotilat pestään, desinfioidaan ja kuivataan huolellisesti. Tuotantotiloissa noudatetaan tiukkoja tautisuojauskäytäntöjä, mikä muiden kasvatuskäytäntöjen ohella vaikuttaa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin estämällä ulkopuolisten taudinaiheuttajien pääsyn kanalaan.

Luomubroilereiden kasvatus Tanskassa tapahtuu luomutuotantoon liittyvien ohjeiden mukaisesti. Linnuilla on mahdollisuus myös ulkoilla.

Tilatason ylimääräiset hyvinvointitoimenpiteet 

Suomessa

  • Helleaikaan broilereiden lastaustiheyttä pienennetään, jotta broilereihin kohdistuvaa lämpöstressiä pystytään vähentämään lastauksen ja kuljetuksen aikana.
  • Suurin osa broileritiloista kuuluu vapaaehtoisen hyvinvointituen piiriin. Se edellyttää rehupaperin käyttöä, rehuanalyysiä sekä erilaisten virikkeiden ja orsien käyttöä kasvatustiloissa.
  • Kaikissa kanaloissa on käytössä sumutusjärjestelmät. Sumutusta käytetään erityisesti untuvikkoaikana lisäämään ilmankosteutta sekä viilennykseen helleaikoina.

Tanskassa

  • Helleaikaan broilereiden lastaustiheyttä pienennetään, jotta broilereihin kohdistuvaa lämpöstressiä pystytään vähentämään lastauksen ja kuljetuksen aikana.
  • Kaikki tuottajat osallistuvat KIK-laatuohjelmaan, mikä varmistaa tehokkaan raportoinnin myös hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
  • Suurimmalla osalla tiloista on käytössä sumutusjärjestelmät. Sumutusta käytetään erityisesti untuvikkoaikana lisäämään ilmankosteutta sekä viilennykseen helleaikoina.

Virossa

  • Helleaikoina kanaloissa on käytössä tunneli-ilmastointi.

Lue lisää HKScanin broilereiden kasvatuksesta sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista vastuullisuusfaktasta

Käytännöt eläimeen kohdistuvissa toimenpiteissä

Broilereiden nokkia ei typistetä HKScanin tuotantotiloilla missään toimintamaassamme. Monissa maissa lainsäädäntö sallii nokkien typistämisen ja lintujen nokkia typistetäänkin yleisesti.

Suomessa kansallinen lainsäädäntö kielsi nokkien typistämisen jo vuonna 1986. Virossa kansallinen lainsäädäntö sallii toimenpiteen tietyissä olosuhteissa, mutta HKScanin omasta päätöksestä emo- tai tuotantopolven lintujen nokkia ei typistetä. Myös Tanskassa kansallinen lainsäädäntö sallii nokkien typistämisen, mutta HKScanin broileritiloilla typistämistä ei tehdä. Sen sijaan Tanskassa HKScanin broilereiden emot kasvattavan yhtiön tiloilla joidenkin lintujen nokkia voidaan typistää heti kuoriutumisen jälkeen. HKScan ei pidä nokkien typistämistä hyvänä käytäntönä ja yhtiö on aloittanut neuvottelut kyseisen toimittajan kanssa, jotta vanhempaispolven nokkien typistämisestä voitaisiin luopua kokonaan myös Tanskassa.

Antibiootit ja hormonit

Antibioottien käyttöä eläinten hoidossa valvoo ja ohjaa aina eläinlääkäri. Hormonien ja kasvunedistäjien käyttö on kielletty broilerituotannossa. Suomessa broileriparvet ovat olleet terveitä ja hyvinvoivia, joten niiden hoitamiseksi ei ole tarvittu antibiootteja vuodesta 2010 alkaen. Virossa ja Tanskassa antibioottien käyttöä valvotaan ja seurataan tarkasti ja alkutuotannossa tehdään töitä sen eteen, että broilereita tarvitsisi lääkitä mahdollisimman vähän.

Lue lisää antibiooteista ja niihin liittyvistä HKScanin periaatteista vastuullisuusfaktasta.

Kokkidiostaattien käyttö rehussa

HKScanin tuotantomaissa käytetään kokkidiostaatteja broilerin rehussa ehkäisemään kokkidioosi-tartuntoja. Euroopan Unioni on luokitellut kokkidiostaatit rehun lisäaineiksi. Kokkidioosin aiheuttaja on kanalaympäristöstä yleisesti löydettävä alkueläin (Eimeria) ja se voi aiheuttaa broilerille voimakasta suolistotulehdusta. Eimeria-alkueläintä ei ole kyetty täysin hävittämään kanalaympäristöstä pois. Tauti voi johtaa suolen vaurioihin, ripuliin, heikkoon painonnousuun, huonoon rehun hyötykäyttöön ja joissakin tapauksissa kuolemaan, mikäli sen ennaltaehkäisystä ei huolehdita.

Poikkeama Viron hautomotoiminnassa

Eläinten hyvinvointi on tärkeää HKScanille. Yhtiö pyrkii ehkäisemään hyvinvoinnin vaarantavat riskit ennakoivasti. Elokuussa 2017 HKScanin Viron hautomotoiminnassa ilmeni vakava poikkeama elinkyvyttömien untuvikkojen ja kuoriutumattomien munien käsittelyssä. Tapaus tutkittiin välittömästi ja korjaavat toimenpiteet toteutettiin. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin asiaan liittyvää koulutusta ja ohjausta. Lisäksi hautomon toiminta ja eläinten hyvinvoinnin huomioiminen auditoitiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

*Lisätietoa lintuparven harventamisesta löytyy RSPA:n antamasta suosituksesta: Major welfare improvement for chicken linked to safer meat for customers, RSPCA bans ‘thinning’ which has been linked with higher rates of campylobacter.

Esimerkit

1. HKScan otti vuonna 2017 käyttöön koko maailmassa ensimmäisten joukossa kananpoikien kasvatustavan, jossa untuvikot kuoriutuvat kanalassa erillisten hautomoiden sijaan. Uuden menetelmän ansiosta broileriuntuvikkoja ei tarvitse kuljettaa hautomosta kasvatustilalle, millä on untuvikon hyvinvointiin merkittävä vaikutus. Vastakuoriutuneille untuvikoille on myös välittömästi tarjolla vettä ja rehua, mikä vaikuttaa positiivisesti niiden vastustuskyvyn kehitykseen ja hyvinvointiin.

2. Broilereiden teurastus siirrettiin syksyn 2017 aikana uuteen Rauman teurastamoon. Uudessa teurastamossa on kiinnitetty huomiota erityisesti broilereiden hyvinvointiin. Heti eläinkuljetuksen saavuttua teurastamolle broilerit siirretään kuljetuslaatikoissaan kuljetusautoista erilliseen suljettuun vastaanottovarastoon, jossa ympäristön olosuhteita kyetään kontrolloimaan tarkasti ja broilereille mahdollistetaan rauhallinen lepoaika kuljetuksen jälkeen. Vastaanottovarastosta broilerit siirtyvät suoraan hiilidioksiditainnutukseen kuljetuslaatikoissaan. Sen ansiosta lintuja ei käsitellä lainkaan ennen tainnutusta.