Raportointiperiaatteet

HKScan raportoi ensimmäistä kertaa yritysvastuustaan Global Reporting Initiative -raportointiviitekehyksen mukaisesti. Raportti on laadittu GRI-Standardien (GRI Standards) perus- eli core-laajuuden mukaan. Raportointijakso on 1.1.—31.12.2017. Yhtiö raportoi jatkossa yritysvastuustaan GRI-Standardien mukaisesti vuosittain.

Vastuullisuusraportti sisältää HKScanin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian toimintojen tiedot. Yhtiö raportoi vastuullisuudestaan olennaisuusanalyysin tulosten mukaisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Olennaisuusanalyysin mukaisesti tunnistetut olennaiset vastuullisuuden teemat löytyvät sivulta Vastuullisuus HKScanissa. Lähtökohtaisesti HKScanin yritysvastuuraportti kattaa yrityksen toiminnan koko konserninlaajuisesti.

Yritysvastuun yhteismitallisten mittareiden luominen on vielä osittain kesken, mikä johtuu markkina-alueiden välisistä kansallisista eroista ja niiden tuomista mittaamisen haasteista. Yritysvastuuraporttiin sisällytettäviä indikaattoreita kehitetään edelleen ja niiden määrää lisätään tulevina raportointivuosina.

Raportoinnin piiriin kuuluvaa hallinnointiosuutta ei ole sisällytetty vastuullisuusosioon vaan se löytyy vuosikertomuksesta. Tätä raporttia ei ole puolueettomasti varmennettu. Raportti julkaistaan osana HKScanin verkkovuosikertomusta suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoja HKScanin vastuullisuusraportoinnista voi kysyä osoitteesta communications@hkscan.com.