Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on merkittävässä roolissa HKScanin vastuullisessa tavassa toimia. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia ovat muun muassa laadukkaat ja turvalliset tuotteet, terve ja hyvinvoiva henkilöstö sekä vastuulliset hankinnat.

HKScanin toiminnan perustana ovat turvalliset, terveelliset ja laadukkaat tuotteet. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukkoja tuoteturvallisuusstandardeja ja vastuullisia toimintatapoja. Kuluttajien terveystietoisuus näkyy vahvasti myös yhtiön tuotelanseerauksissa. Tuotteiden koostumusta on muutettu esimerkiksi lisäämällä kasvisten määrää aterioissa. Kuuntelemme kuluttajien mieltymyksiä ja odotuksia tarkasti myös uusien tuoteinnovaatioiden ja makumaailmoiden kehittämiseksi.

Henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen on yksi keskeisimmistä henkilöstöön kohdistuvista työnantajavastuista HKScanissa. Haluamme tarjota henkilöstöllemme turvallisen ja motivoivan työympäristön, jossa he pääsevät kehittämään taitojaan ja osaamistaan. Kehitämme myös johtajuutta systemaattisesti. Tasa-arvoinen ja monimuotoinen työympäristö on lähtökohtamme.

HKScan kantaa vastuuta koko hankintaketjustaan. Yhtiö haluaa toimia läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikissa töissä ja toimissaan ja asettaa vaatimukset myös toimittajilleen osana HKScanin eettistä toimintaohjeistoa (Supplier Guidelines). Hyvin ja vastuullisesti johdettu toimitusketju varmistaa tehokkaan ja sujuvan yhteistyön raaka-aineiden ja palveluiden hankinnasta aina kuluttajan ostoskoriin saakka.

Osana uutta ”Tilalta haarukkaan” -strategiaa HKScanin tavoitteena on olla aktiivisesti mukana kehittämässä paikallisia tuottajayhteisöjä muun muassa edistämällä tuottajien hyvinvointia sekä ammatillista osaamista, liiketoimintaa maaseudulla sekä paikallisia investointeja.

HKScan on mukana tukemassa vahvasti myös paikallisyhteisöjä erilaisten hyväntekeväisyysprojektien kautta. HKScan tukee kotimarkkinoillaan ensisijaisesti hankkeita, jotka liittyvät lapsiperheiden arkeen, edistävät elämisen laatua ja kestävää kehitystä. Vuonna 2017 HKScan tuki muun muassa rintasyöpätutkimusta edistävää Roosa Nauha –kampanjaa Tanskassa ja solmi kolmivuotisen yhteistyösopimuksen kouluikäisten lasten liikuntaa edistävän Lasten liike –hankkeen edistämiseksi Suomessa. Lisäksi HKScan lahjoitti ruoka-apua vähävaraisille perheille useissa toimintamaissaan ja teki konserninlaajuisen lahjoituksen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Hyväntekeväisyyttä tehtiin kaikissa HKScanin toimintamaissa, joista edellä kuvatut hankkeet ovat yksittäisiä esimerkkejä.

HKScan Tanskassa jatkoi syyrialaisten pakolaisten palkkaamista vuonna 2017 ja tarjosi osalle myös pysyviä työpaikkoja. Yhtiö on lisäksi mukana useissa yhteiskunnallisissa hankkeissa ja aloitteissa, ja osallistuu avoimesti toimipaikkojensa paikallisyhteisöihin liittyvien asioiden kehittämiseen.