Tuottajayhteisö

HKScanin eläinhankinta perustuu sopimustuotantoon, jonka taustalla ovat pitkäaikaiset kumppanuudet ja tiivis yhteistyö HKScanin tuottajien kanssa. Lisäksi HKScanilla on omia maatiloja Virossa. Tuottajayhteisöjen kehittäminen on osa HKScanin ”Tilalta haarukkaan” -strategiaa. Tuottajayhteistyöstä ja sen kehittämisestä  vastaa eläinten hankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja (EVP Animal Sourcing & Primary Production). Toimintaa arvioidaan muun muassa tuottajatutkimusten, tuottajayhteistyöryhmien tekemien arvioiden sekä strategian toteutuksen ja eläintuotannon tulosten avulla. HKScan haluaa toiminnallaan varmistaa kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden kaikilla kotimarkkinoillaan, ylläpitää maaseudun elinvoimaisuutta sekä edesauttaa omalta osaltaan kansallista huoltovarmuutta.

HKScan tarjoaa sopimustuottajilleen koulutusta ja neuvontaa muun muassa eläinten kasvatukseen, ruokinnan suunnitteluun (linkki ruotsiksi), terveydenhuoltoon sekä uusien tuotantotilojen suunnitteluun liittyen.

Tuottajapalvelujensa avulla HKScan voi tukea asiantuntemuksellaan esimerkiksi tilojen investointihankkeita sekä vahvistaa tuottajien ammatillista osaamista ja ammattitaitoa, mikä edistää puolestaan tuottajien omaa liiketoimintaa. Lue lisää broilerin, porsaan- ja sianlihan sekä naudan tuottajapalveluiden kehittämisestä Kotitilalta-lehdestä. HKScan tarjoaa tuottajapalvelujaan tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, mutta tavoitteena on laajentaa toimintaa myös Viroon.

Tuottajien hyvinvoinnilla on usein myös yhteys eläinten hyvinvointiin. HKScan järjestää sopimustuottajilleen seminaareja ja hyvinvointitapahtumia, joissa yhtiöllä on mahdollisuus tarjota tuottajilleen uutta ja ajankohtaista toimialatietoa sekä helpon tavan verkostoitua muiden tuottajien kanssa. Vuonna 2017 HKScan järjesti toista kertaa suomalaisille ja ruotsalaisille lihantuottajilleen suunnatun tuottajaristeilyn, joka mahdollisti parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamisen maiden välillä.

HKScanin perinteisiin kuuluu myös vuoden tuottajien palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ehdokasasettelun perusteina ovat eläinten hyvinvointiin liittyvä työ, tuottajien oman toiminnan kehittäminen ja hyvä yhteistyö HKScanin kanssa.

Esimerkkeinä yhteistyöstä lue lisää tulevaisuuden älysikalasta Ruotsin Värmlannissa sekä nautakasvattamosta Kristiinankaupungissa.