Vastuulliset tuotteet

Vastuulliset tuotteet ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä asioita yhä useammalle kuluttajalle. HKScanin tavoitteena on vastata kuluttajien tarpeisiin tarjoamalla monipuoliseen ruokavalioon soveltuvia tuotteita, jotka ovat terveellisiä, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja. Turvalliset ja terveelliset tuotteet kuuluvat HKScanin vastuullisuustyöhön olennaisesti, koska ruualla on merkittävä vaikutus kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin.

Turvalliset tuotteet

Tuoteturvallisuus ja kuluttajan terveyden turvaaminen ovat HKScanin toiminnan perusta. Elintarviketurvallisuus toteutuu pitkässä ketjussa aina tilalta kuluttajan haarukkaan saakka. Jokainen ruokaketjun vaihe on olennainen, kun kyseessä on tuotteiden turvallisuus ja laatu. HKScan on koonnut yhteen tuoteturvallisuutta koskevia vastuullisuusfaktoja, joihin voit tutustua tämän linkin kautta.

Tuoteturvallisuuden ja -laadun toteutumista ohjaavat HKScanin politiikat. Konsernin laatupolitiikassa määritellään yhtiön laadunhallinnan periaatteet sekä toiminnassa noudatettavat säädökset, ohjeet ja viiteasiakirjat. Laatupolitiikkaa noudatetaan koko konsernissa, ja se kattaa tuotteiden koko elinkaaren ja prosessit läpi koko toimitusketjun.

HKScan-konsernin tuoteturvallisuuspolitiikassa määritellään konsernin tuoteturvallisuuden hallinta ja vastuut sekä säädökset, standardit, ohjeet ja asiakirjat, joita tulee noudattaa aina. Tuoteturvallisuusuuden hallinta perustuu tuotteiden ja niiden valmistusprosessien riskiarviointeihin ja niiden perusteella tehtyyn hallintajärjestelmään. Kaikissa HKScanin tuotantolaitoksissa on sertifioidut tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät, kts. Sertifioitua toimintaa 2017 -taulukko alla, joiden toimivuus varmistetaan sisäisissä ja kolmannen tahon tekemisissä ulkoisissa auditoinneissa. Henkilöstön koulutus on oleellinen osa tuoteturvallisuuden varmistamista ja siihen kuuluvat muun muassa hygienian ja tuotantoprosessien hallinta sekä mahdollisten tuotannossa syntyvien poikkeamien hoitaminen.

Vuoden 2017 aikana HKScan hankki Suomessa Paimion teurastamon koko osakekannan ja käynnisti uuden siipikarjatuotantolaitoksen toiminnan Raumalla. Paimion teurastamossa on tehty FSSC 22000 -tuoteturvallisuusstandardin mukainen toiminnan esiauditointi. Varsinainen sertifiointiauditointi tehdään vuoden 2018 puolella. Rauman uuden siipikarjatuotantolaitoksen sertifiointiauditointi tehtiin vuonna 2017.

Tuoteturvallisuudesta ja -laadusta vastaa laatujohtaja (VP Quality), joka raportoi  tuotannosta vastaavalle johtajalle (EVP Operations).

HKScanin tuoteturvallisuuden johtamisjärjestelmään kuuluu tuotteiden jäljitettävyyden varmistaminen. Jäljitettävyysjärjestelmän avulla varmistetaan oikea-aikaiset toimenpiteet mahdollisissa takaisinvetotilanteissa, jotta kuluttajan terveydelle ei aiheudu riskiä. HKScan on asettanut tavoitteekseen, ettei takaisinvetoja tapahtuisi lainkaan. Takaisinvedon tekeminen virheen sattuessa on osa vastuullista toimintaa ja takaisinvedoista aiheutuvat mahdolliset maineeseen vaikuttavat tekijät tai kustannukset eivät ole koskaan esteenä takaisinvedon tekemiselle. Vuonna 2017 HKScan teki 16 takaisinvetoa. Takaisinvetojen syynä oli allergeenivirhe, väärä ainesosa tai virhe ainesosan annostelussa, virheet pakkausmerkinnöissä tai parasta ennen päivämäärässä tai epäily vierasesineestä. Syyt takaisinvetoihin on tutkittu ja korjaavat toimenpiteet tehty.

Esimerkkejä

1. HKScanin tuotantolaitokset Suomessa ovat olleet sertifioituja jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Syksyn 2017 ulkoisten auditointien tuloksena HKScan Suomen toimintoihin myönnettiin päivitetyt ISO 9001:2015 ja 14001:2015 sertifikaatit. Ne kattavat Vantaan, Mikkelin, Forssan ja Outokummun toimipisteet, hankinnan, teurastuksen ja lihan leikkuun sekä lihan, lihavalmisteiden ja valmisruokien tuotekehityksen, materiaalihankinnat, valmistuksen, myynnin, markkinoinnin, viennin ja kuljetuksen. Näiden lisäksi Suomen kaikissa tuotantolaitoksissa on FSSC 22 000 -sertifioidut tuoteturvallisuuden johtamisjärjestelmät.

2. HKScan tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa ja osallistuu erilaisiin projekteihin tuoteturvallisuuden kehittämiseksi. Vuonna 2017 Tanskassa käynnistettiin yhteistyöprojekti, jossa HKScanin yhteistyökumppaneina ovat FoodSafe sekä Erhvervsakademi Sjælland. Noin vuoden kestävässä projektissa testataan uutta tuotantotilojen ja laitteiden puhdistamiseen tarkoitettua menetelmää.

3. HKScan on mukana myös tuoteturvallisuuteen liittyvissä akateemisissa tutkimuksissa. Vuoden 2017 aikana HKScan osallistui muun muassa Helsingin yliopiston tutkimushankkeisiin.

4. Lisäksi yhtiö on mukana Euroopan komission rahoittamassa Marie Skłodowska-Curie Actions -ohjelmassa, johon osallistuu kahdeksan yliopisto- tai yrityslaboratoriota Euroopassa. Ohjelmassa koulutetaan 15 lupaavaa nuorta tutkijaa, joiden mikrobiologian tohtoriopintoja rahoitetaan kolmen vuoden ajan.

Sertifioitua toimintaa 2017
Tuotanto-
laitokset
 ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
ISO
50001
ISO
22000
FSSC
22000
IFS  BRC Huom.
Suomi Vantaa X X X    
Forssa X X X    
Mellilä X X X    
Eura X X X    
Outokumpu X X X
Mikkeli X X X     1)
Paimio X 2)
Rauma X
Baltia Tabasalu, Viro X X X
Rakvere, Viro   X X X    
Viiratsi, Viro X X    
Jelgava, Latvia   X X    
Ruotsi Kristianstad X X X X   3)
Linköping X X X X     3)
Skara X X X   3)
Halmstad X X X   3)
Tanska Vinderup       X X
Skovsgaard       X X
Puola Świnoujście X X X
1) Suomen luomusertifiointi
2) Esiauditoitu 2017, sertifiointiauditointi 2018.
3) Krav – Ruotsin luomusertifiointi

Terveelliset tuotteet

Kuluttajien terveystietoisuuden kasvu ja ravitsemusnäkökohdat ovat tärkeitä lähtökohtia HKScanin tuotekehitykselle, jonka taustalla on kuluttajien tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Tuotekehitystä HKScanilla vauhdittaa osaltaan Kategoriat ja konseptit -toiminto sekä useiden kumppaneiden kanssa tehtävä tutkimustyö.

Tuotekehityksessä huomioidaan trendit sekä pohjoismaiset ja kansalliset ravitsemussuositukset. Niiden mukaan liha on osa ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota yhdessä kasvisten, täysjyväviljan ja kasvirasvojen kanssa. Ravitsemussuositukset ohjaavat ruokatottumuksia väestötasolla. Myös HKScanin tavoite on vaikuttaa kansanterveyteen positiivisesti kehittämällä ja tarjoamalla monipuolisia ja ravitsemuksellisesti hyvälaatuisia tuotteita kuluttajille. Vuonna 2017 noin 16 prosentissa HKScanin lanseeraamista tuotteista taustalla ollut innovaatio tai tuoteparannus liittyi tuotteen ravitsemukselliseen kehittämiseen.

Tuotteiden sisältämän rasvan määrään ja laatuun sekä suolan määrään on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi Rypsiporsas®-tuotteiden sisältämän pehmeän rasvan osuus on ravitsemussuositusten mukainen. Suolan määrää on vähennetty noin 10 prosentissa tuoteuudistuksista. Tuotteiden koostumusta on muutettu esimerkiksi lisäämällä kasviksia. Kasvisten osuus lihavalmisteissa vaihtelee 21—50 prosentin välillä. Markkinoille on tuotu myös kasvisruokavalioon soveltuvia aterioita ja leikkeleitä.

Ravitsemuksellisesti korkealaatuisen tuotevalikoiman kehittämisosaamisesta vastaa HKScanin ravitsemusasiantuntija sekä tuotekonseptien kehittämisestä ja johtamisesta Kategoriat ja konseptit -toiminnon johtaja.

HKScanilla on tuotteita, jotka täyttävät kansallisten sydänmerkkien vaatimukset Suomessa (Sydänmerkki), Ruotsissa ja Tanskassa (Nyckel sekä Ruotsissa että Tanskassa). Sydänmerkki osoittaa, että kyseinen tuote tai ruoka-annos on terveyden kannalta parempi vaihtoehto.

HKScan on koonnut tiiviin tietopaketin lihasta ja ravitsemusnäkökohdista. Tutustu lihaan liittyviin ravitsemusfaktoihin.

Esimerkkejä

1. Rypsiporsas® sai Euroopan osuustoimintajärjestö Cogecan innovaatiopalkinnon koko ruokaketjulle lisäarvoa luovana tuotteena. Lue lisää täältä.

2. HKScan on mukana Suomen luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimushankkeessa, jonka puitteissa elintarviketuotannon sivuvirroista kehitetään komponentteja, joilla voidaan korvata osa elintarvikkeiden suolasta. Muun muassa verenpainetaudin riskitekijänä tunnetun suolan korvaaminen peptideillä saattaisi olla kansanterveydellisesti merkittävä muutos.

3. Ruotsissa HKScan on tuottanut lihaan ja lihan ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin liittyvää videomateriaalia.

4. HKScan toi Suomessa markkinoille vuoden 2017 alussa uudenlaisen vähärasvaisen (8 %) HK PoPo® -jauhelihan, joka sisältää 75 prosenttia sianlihaa ja 25 prosenttia porkkanaa sekä vain 5 prosenttia rasvaa sisältävän HK Sportti® -jauhelihan.

5. HKScanin ravitsemusasiantuntija ottaa kantaa blogeissaan lihan kulutukseen osana monipuolista ruoakavaliota. Lue lisää myös täältä

6. HKScan on tehnyt viisi ravitsemussitoumusta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus -aloitteeseen Suomessa. HKScan on sitoutunut kehittämään tuotevaihtoehtoja kasvisten käytön lisäämiseksi ja suolan käytön vähentämiseksi. Lisäksi yhtiö lisää valikoimiinsa tuotevaihtoehtoja, joissa on aiempaa pienempiä annoskokoja.

7. HKScan osallistuu Suomen Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimaan ScenoProt-hankkeeseen, jossa selvitetään muun muassa hyönteisten käyttöä ihmisten ja eläinten ravinnossa.

8. Lue lisää Kotitilalta-lehdestä HKScanin Categories & Concepts -toiminnon johtajan Heli Arantolan näkemyksiä kuluttajatrendeistä ja -käyttäytymisestä.