Vastuullisuus HKScanissa

HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun, tuotantoeläinten rehusta ja genetiikasta lähtien aina kuluttajan lautaselle asti. Johtavana pohjoismaisena ruokatalona meillä on mahdollisuus ja positiivinen velvollisuus näyttää esimerkkiä valmistamalla, myymällä ja markkinoimalla lihaa ja lihatuotteita, jotka on valmistettu vastuullisesti.

Ruuan ja sen raaka-aineiden alkuperä, tuotantotapojen vastuullisuus sekä ravitsemusnäkökulmat vaikuttavat kuluttajien ruokavalintoihin. Eläinten hyvinvoinnin lisäksi viime vuosina on puhuttu paljon myös lihantuotannon ilmastovaikutuksista. HKScanissa näihin asioihin on kiinnitetty paljon huomiota. Pohjoisen ruoantuotantomme vahvuuksia ovat muun muassa runsaat ja puhtaat vesivarat, puhdas maaperä ja ilma sekä ympäristötehokas maataloustuotanto. Osaamisestamme kumpuaviin vahvuuksiin kuuluvat esimerkiksi terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä korkea hygienia ja tuoteturvallisuus.

Vastuullisuuden painopistealueet ja olennaiset vastuullisuusteemat

HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristövastuu.

Olennaisuusanalyysin perusteella HKScanin vastuullisuusteemat ovat:

Lue lisää HKScanin tekemästä olennaisuusanalyysistä.

Vastuullisuuden raportointi

HKScan raportoi nyt ensimmäistä kertaa yritysvastuustaan maailman laajimmin käytössä olevan Global Reporting Initiative -yritysvastuuraportointiviitekehyksen mukaisesti. Lue lisää raportointiperiaatteistamme.