KIERTOTALOUS

HKScan toimii laajan kiertotalousjärjestelmän osana. Yhtiön tavoitteena on säilyttää tuotannossa käytettävien resurssien arvo mahdollisimman pitkään tuotanto- ja kulutusketjussa. Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi raaka-aineet, vesi ja energia. Tavoitteena on myös tuottaa uutta tai tukea olemassa olevaa liiketoimintaa ketjun eri osissa.

Tässä raportissa kuvataan HKScanin toimintaa osana mainittua kokonaisuutta. Esimerkiksi resurssi- ja materiaalitehokkuuteen liittyvät toimet on kuvattu ympäristöosiossa ja kestävät hankinnat vastuulliset ja eettiset hankinnat -osiossa.

RAVINTEET JA SIVUVIRRAT KIERTÄVÄT TEHOKKAASTI MAATILOILLA

Maatilat ovat kiertotalouden malliesimerkkejä. Esimerkiksi eläinten lannassa olevat ravinteet hyödynnetään pelloilla, joilla kasvatetaan muun muassa viljaa eläinten rehuksi tai elintarviketuotantoon. Eläinten ravinnosta merkittävä osa onkin paikallisesti tuotettua viljaa tai esimerkiksi sikojen ruokinnassa elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, jotka päätyisivät muuten jätteeksi.

Maatiloilla käytetään yhä enemmän uusiutuvia energianlähteitä, kuten puuhaketta, tuuli- tai aurinkovoimaa sekä biokaasua.

ELINTARVIKETUOTANTO – materiaalit kiertävät alkutuotannosta kulutukseen

HKScanin tavoitteena on hyödyntää teurastetun eläimen ruho ensisijaisesti elintarviketuotannossa. Sivuvirrat, joita ei hyödynnetä elintarvikkeisiin, ohjataan tehokkaasti muille teollisuudenaloille, kuten nahka- ja rehuteollisuuteen tai lemmikkieläinten ruokiin. Jäljelle jäävä hyödyntämätön eläinperäinen aines ohjataan biokaasutuotantoon tai jalostetaan esimerkiksi lannoitteiksi. Tuotannosta syntyvät jätejakeet kiertävät jätehierarkian mukaisesti.

Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen on HKScanin ympäristötyön tärkeä painopistealue. Tehostamisella on suora, positiivinen ilmastovaikutus.

Elintarvikkeiden tuotanto alkutuotannosta kulutukseen tuottaa päästöjä sekä ilmaan ja veteen. Tässä ketjussa suurimmat vaikutukset tulevat lihantuotannosta. HKScanin ympäristötyö tähtää ympäristövaikutusten minimoimiseen sekä yhtiön omassa teollisessa tuotannossa että lihantuottajien kanssa tehdyssä työssä. HKScanin tuotantomaissa on korkeatasoiset ja tehokkaat maatalouskäytännöt ja tuotantotavat. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Siksi HKScan osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää toiminnastamme osana kiertotaloutta: tuotantolaitokset ja eläintuotanto