YMPÄRISTÖ

HKScan tekee systemaattista työtä ympäristövaikutustensa pienentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön lisäämiseksi. Yhtiö on sitoutunut toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. HKScanin ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia, mutta yhtiö vaikuttaa myös globaalissa mittakaavassa omalla panoksellaan maapallon elinolosuhteisiin, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen avulla. HKScanilla on myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi lihantuotannosta ja palvelujen, tuotteiden ja hyödykkeiden hankinnoista. Yhtiö kantaa vastuuta ympäristöstä aina ”tilalta haarukkaan” asti ja asettaa ympäristöä koskevia vaatimuksia myös toimittajilleen.

Me HKScanissa uskomme, että kiertotalousajattelun mukainen tapa toimia on mahdollisuus kehittää elintarvikejärjestelmiä, joissa resursseja käytetään entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on mahdollisuuksien mukaan säilyttää kierrossa jo kertaalleen käytettyjä luonnonvaroja sekä luoda niiden avulla uutta liiketoimintaa tai parantaa yrityksen kannattavuutta kustannussäästöjen avulla. Näistä esimerkkejä ovat materiaalien, kuten jätteiden ja veden sekä energian hyötykäyttö ja kierrättäminen. Myös koko eläinruhon ja sen kaikkien osien hyötykäyttö on kiertotalousajattelun mukaista.

HKScanin ympäristötyön painopistealueita ovat energiatehokkuus, kasvihuonekaasujen vähentäminen, vedenkulutuksen ja jätevesien hallinta, materiaalitehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö. Ympäristövaikutuksia mitataan säännöllisesti ja mitattavia tavoitteita asetetaan toiminnan kehittämiseksi. Konsernitasoisten tavoitteiden asettaminen ympäristömittareiden osalta on osittain vielä kesken. Tavoitteet asetetaan vuoden 2018 aikana.

HKScanin ympäristötyötä ohjaavat yhtiön ympäristöpolitiikka sekä ohje sitoutumisesta energiankulutuksen pienentämiseen. Yhtiön kaikki tuotantolaitokset on sertifioitu ympäristöjohtamisen ISO 14001 -sertifikaatilla, lukuun ottamatta Tanskan tuotantolaitoksia. Lisäksi kaikilla Ruotsin tuotantolaitoksilla on energiajohtamisen ISO 50001 -sertifikaatti. HKScanin ympäristötyön kehittämisestä vastaa yhtiön tuotannosta vastaava johtaja (EVP Operations). HKScanissa ei tapahtunut ympäristöön liittyviä vakavia lainsäädännön rikkeitä vuonna 2017. 

Lue lisää tuotantomme ympäristövaikutuksista sekä saavutuksistamme niiden pienentämisessä vastuullisuusfaktasta