Kasvihuonekaasupäästöt

HKScan on mitannut tuottamiensa kasvihuonekaasujen päästöt vuodesta 2014 alkaen suorien ja epäsuorien päästöjen mukaisesti (Scope 1 ja 2), koska yhtiö haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa aikamme vakavimman ympäristöuhan, ilmastonmuutoksen, hidastamiseen. Hyvät tulokset kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen osalta ovat seurausta sekä tuotantolaitosten siirtymisestä uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön ja muiden uusiutuvien energianlähteiden, kuten biokaasun käyttöön sekä hienoisesta energiatehokkuuden parantumisesta.

Konsernin yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pienenivät kaikkiaan 46 prosenttia tai 109 000 tonnia vuodesta 2014 vuoteen 2017. Vuonna 2017 konsernin kasvihuonekaasupäästöt olivat 129 500 tonnia hiilidioksidia (CO2e).

Suurin muutos on tapahtunut epäsuorissa päästöissä (Scope 2), jotka pienenivät 53 prosenttia (95 241 tonnia) vuodesta 2014 vuoteen 2017. Sekä Ruotsin että Suomen toiminnot pienensivät kumpikin päästöosuuksiaan noin 40 000 tonnilla. Tämä toteutui siirtymällä sähkön hankinnassa uusiutuvista lähteistä tuotettuun energiaan. Myös Puolan sähkönhankinnassa on siirrytty uusiutuviin energianlähteisiin. Kokonaisuudessaan tällä saavutettiin 82 000 tonnin tai 48 prosentin pienentyminen epäsuorissa päästöissä (Scope 2). 

HKScanin toiminnoissa käytetystä sähköstä 67 prosenttia oli uusiutuvista lähteistä ja 33 prosenttia uusiututumattomista.

alt-svg
alt-svg

Lämmityksestä aiheutuneet päästöt pienenivät 9 000 tonnia tai 17 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Maakaasun käytöstä höyryntuotannossa syntyvät päästöt kohdennettiin vuosina 2014 ja 2015 suoriin päästöihin (Scope 1) ja vuosina 2016 sekä 2017 hankitun höyryn päästöt on kohdennettu epäsuoriin päästöihin (Scope 2). Suomessa höyryn tuotantoon käytetään maakaasua. 

Matkustamisesta aiheutuvat päästöt olivat samalla tasolla kuin vuonna 2014. Päästöt pakastuksesta ja tainnutuksesta ovat noin 17 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2017. Kylmäaineiden käytöstä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt pienenenivät 44 prosenttia. Kuljetusten päästöt pienentyivät noin kolmanneksen, 28 prosenttia, vuodesta 2014.

HKScanin toiminnoissa kulutetusta kokonaisenergiasta 42 prosenttia oli uusituvista lähteistä ja 58 prosenttia uusitutumattomista.

alt-svg
alt-svg

Pohjoismaisen energiantuotannon jäännösjakauman päästökerroin on alentunut 27 prosentilla vuodesta 2014 vuoteen 2017. Kerroin kasvoi kuitenkin neljällä prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2017. Päästökertoimen jäännösjakauma on muuttunut myös Pohjoismaiden ulkopuolisissa maissa kuten Latviassa, missä päästökertoimen jäännösjakauma on kaksinkertaistunut vuodesta 2014 sekä Virossa, missä päästökertoimen jäännösjakauma on pienentynyt 15 prosenttia vuodesta 2014.

alt-svg
alt-svg

Vuoden 2016 kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin on tässä raportissa tehty virheen korjaus. Vuoden 2016 kokonaiskasvihuonekaasupäästöt olivat 117 000 tonnia (raportoitu 112 000 tonnia) ja kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 51 prosenttia (raportoitu 53 prosenttia).

Suorat (Scope 1:n mukaiset) ja epäsuorat (Scope 2:n mukaiset) kasvihuonekaasupäästöt muodostavat noin kymmenen prosenttia lihantuotannon kokonaispäästöistä tilalta haarukkaan -tuotantoketjussa. Päästöt ennen ja jälkeen (Scope 3:n mukaisesti) HKScanin toimintoja ovat yli 90 prosenttia. Eläintuotanto on selvästi suurin päästöjen tuottaja.

Lue lisää eläintuotannon ympäristövaikutuksista ja työstämme kiertotalousajattelun mukaisesti vastuullisuusfaktastamme

 

Esimerkkejä

1. Suomessa HKScan käyttää pelkästään uusiutuvaa sähköä: Yhtiö siirtyi vuonna 2016 käyttämään ainoastaan uusiutuvaa sähköä kaikissa Suomen tuotantolaitoksissaan ja toimistoissaan. Uusiutuvan sähkön lisäksi myös suuri osa Suomessa käytetystä kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Työ hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi jatkui edelleen vuonna 2017. 

2. Suomessa Rauman uudessa tuotantolaitoksessa raskas ja kevyt polttoöljy korvattiin nestekaasulla ja kaukolämmöllä, joka on tuotettu yli 90-prosenttisesti uusiutuvista energianlähteistä.

3. HKScanin Suomen tuotantolaitosten laitteissa siirryttiin käyttämään nestemäistä maakaasua ja nestekaasua raskaan polttoöljyn sijasta, minkä ansioista myös päästöt pienenivät. Tämä on askel siirtymiseksi uusiutuvista lähteistä valmistetun biokaasun käyttöön tulevaisuudessa.

4. Ruotsin Linköpingissä yhtiön tehdas liittyi kunnan Linköpings Initiativet -aloitteeseen. Kyseessä on kaupungin suurimpien sähkönkuluttajien yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea kuntaa sen tavoitteessa olla kokonaan hiilidioksidipäästöistä vapaa vuoteen 2025 mennessä.

5. HKScan on Ruotsissa Haga Initiative -ilmastohankkeen jäsen (linkki englanniksi), ja yhtiö osallistuu aktiivisesti verkoston toimintaan.

6. HKScan päätti investoida biokaasuun Ruotsin Kristianstadin tuotantolaitoksellaan. Biokaasua käyttämällä päästöt vähenevät tulevina vuosina 3 200 tonnia vuodessa eli 83 prosenttia nestekaasuun verrattuna.

7. Halmstadin kylmäsavutehtaassa Ruotsissa käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on vähentää maakaasun kulutusta merkittävästi vuoden 2018 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen.

8. Skaran tuotantolaitoksessa testattiin dieseltrukkien korvaamista sähkökäyttöisillä trukeilla.